BRUDA ZBOG KIDNAPOVANJA EJUBA BUDŽETLIĆA DOBIO USLOVNU KAZNU U TRAJANJU OD ŠEST MJESECI

„Ukoliko uslovnu kaznu bude izdržavao u roku od sedam dana, ista će biti smanjena na tri mjeseca“ – saopštio je kantonalni sudija Samir Optužnica.

Bruda i Budđetlić

Kako se navodi u presudi, okrivljeni je 25. aprila 2021. primjenom grubog nasilja narušio tjelesni integritet Ejuba Budžetlića na način što je fizički nasrnuo na istog, kidnapovao ga, odveo na Igman, zavezao za drvo i izudarao više puta pesnicama. Time mu je nanio tjelesne povrede u vidu krvnog podliva desnog jagodičnog predjela, prečnika oko četiri cm, ljubičaste boje, krvnog podliva unutrašnje strane desne nadlaktice prečnika oko pet cm ljubičaste boje i krvnog podliva desnog sjedalnog predjela prečnika oko osam cm, ljubičaste boje, po obodu plavičaste.

Kako se navodi u presudi na glavnom pretresu kantonalni tužilac je ostao pri podnijetom optužnom prijedlogu, a u završnoj riječi je predložio sudu da okrivljenog oglasi krivim i izrekne mu uslovnu kaznu, kojom će mu utvrditi kaznu zatvora u trajanju od 60 dana i istovremeno odrediti da se ista neće izvršiti ukoliko okrivljeni u roku od narednih šest mjeseci ne učini novo krivično djelo.

Presudom je naloženo okrivljenom da plati na ime troškova krivičnog postupka iznos od 7,50 KM, kao i paušalni iznos od 30 KM, u korist budžeta Kantona Sarajevu, a sve u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti ove presude. Također, ukoliko Dženan Horor uslovnu kaznu bude izvršavao u roku od 7 dana, ista će biti smanjena na 3 mjeseca.

Zanimljivo je i to da je pomagač i saučesnik u ovom zločinu Mersudin Alifugo poznatiji kao Berso oslobođen optužbe. Optuženi nije želio davati izjave za medije.