BH Penzionerka

Sunina nana. Penziju zaradila u Sarajevotekstilu. Sa svojih 98 godina radi sezonske poslove na Jadranu.

...