Brusa Dikinson

Jedna od žrtava Budžetlićevog lažiranja identiteta.

...