Nail H.

H kao Hadžimusadervišahmedbegović. Zamjenik Dopredsjedavajućeg Kadrovske komisije pri Upravnom odboru Zna Se Koje Stranke, a u slobodno vrijeme načelnik Opštine Švrakino sa sedam uspješnih mandata iza sebe. Direktor je firme „Saltaga Konsalting d.o.o.“ koja se bavi širokim dijapazonom djelatnosti. Jednom riječju: čovjek iz naroda, koji svake godine podrži projekat reasfaltiranja glavne transverzale u Švrakinom. I mnoge druge projekte.

...